Etxebizitza Kooperatiboa

2017. Urteari dagokion Lanpostuen Zerrenda aldatzea

Osoko Bilkura deialdia 2017-12-26

2018 Aurrekontu Orokorraren behin behineko onarpena

Ordenantza Fiskalen behin betiko onarpena

Zarama errolda

Taldeentzako diru-laguntzak

Diru laguntzen plan estrategikoa

Iragarkia langileen zerrenda

Eako «01016DP» bide publikoaren zati baten desafekzioaren hasierako onarpena

Aurrekontu aldaketa

Etxebizitza tasatuak Bedaronan

Natxituko Bolatokiaren eraberritze lanak

Proiektuaren aurrekontu osoa 118.164,22€koa da eta kofinantzatu dute:
- Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Lehiakortasun Sailburuaren 2016ko maiatzaren 18ko Aginduak araututa, Euskal Autonomi Erkidegoko landa-eremuak sustatu eta garatzeko  proiektuetarako diru-laguntza:
21.624,05€ (2016 ekitaldian)
50.456,12€ (2017 ekitaldian)
- Bizkaiko Foru Aldundiaren Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako sailaren diru-laguntza: 30.000,00€
- EVE Energiaren Euskal Erakundearen diru-laguntza: 6.739,97€
- Eako Udala

EDAR ekologikoaren instalazioa

Proiektua kofinantzatu dute:
- Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Lehiakortasun Sailburuaren 2016ko maiatzaren 11ko Aginduak araututa, Euskal Autonomi Erkidegoko itsasertzeko guneak garatzeko eta bultzatzeko  proiektuetarako diru-laguntza: 40.138,71€
- Eako Udala

Eako kapital naturala: ibilbide gidatuak gure altxorrak ezagutarazteko

Proiektua kofinantzatu dute:
- Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuaren 2016ko uztailaren 13ko Aginduak araututa, Euskal Autonomi Erkidegoko toki esparruan jarduera fisikoa sustatzeko, 2016 ekitaldiko  proiektuetarako diru-laguntza: 1.169,85€
- Eako Udala

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako egitasmoa sustatzeko jarduerak

Proiektua kofinantzatu dute:
- Bizkaiko Foru Aldundiaren Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saileko Berdintasunerako, Lankidetzarako eta Dibertsitaterako Zuzendaritza Nagusiak, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko 2016ko proiektuetarako diru-laguntza: 2.491,33€
- Eako Udala

Adineko pertsonekiko herri lagunkoia

Proiektua kofinantzatu dute:
- Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Saileko Bizkaia adin guztientzako lurralde bihurtzeko eta zahartze aktiborako baldintza egokiak sustatzeko Bizkaiko Lurralde historikoan 2016an egiten diren proiektuetarako diru-laguntza: 3.398,89€
- Eako Udala

Jendaurreko erakustea

Behin behineko onarpena duten udal-ordenantzak

Ea udalerrian kokatutako landa eta hiri-ondasun higiezinen balio-txostena

Eako polikiroldegiko atzeko gunearen lurjausia

Proiektua kofinantzatu dute:
- Bizkaiko Foru Aldundiaren 2014ko abenduaren 29ko 186/2014 Foru Dekretuak araututako Udal Finantzaketarako Foru Funtsean (Udalkutxa) ustekabeko gertaeretarako dauden transferentziatik emandako diru-laguntzak:  18.444,71€
- Eako Udalak:  2.049,42€

Herriko ibilbideen erabilera sustatzeko plana. Seinalizazioa

Proiektuak 12.000,00 euroko aurrekontua izan du eta kofinantzatu dute:
- Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuaren 2014ko uztailaren 1eko Aginduak araututa, Euskal Autonomi Erkidegoko udal erakundeei, 2014. ekitaldian herri mailan aktibitate fisikoa sustatzeko diru-laguntzak: 3.882,13€
- Eako Udalak

Eskolondo eraikinaren efizientzia energetikoaren hobekuntza

Proiektua kofinantzatu dute:
- Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurumen Sailak 2013ko abenduaren 23ko 205/2013 Foru Dekretuak araututako energia-eraginkortasunaren gaian toki ekintza planak ezartzeko (21 toki agenda) diru-laguntzak:  22.662,09€
- Eako Udalak:  14.391,41€ 

- Eusko Jaurlaritzako Energiaren Euskal Erakundeak, 2014an, udaletan energia eraginkortasun eta energia berriztagarrien aldeko inbertsioak sustatzeko diru-laguntza: 3.984,00€

Haizeder-Hirukurtze bidearen zoladura-lanak

Proiektua kofinantzatu dute:
Eako Udalak: 45.639,77€
Bizkaiko Foru Aldundiko Lehendakaritza Sailak: 27.935,36€

Ea udalerriko kanpoko argiteria publikoaren efizientzia energetikoaren hobekuntza

Proiektua kofinantzatu dute:
- Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Saila
- Eako Udala